THE ONE AND ONLY

   

M.R.WALLBRING


SOLDATER BLAND MINA ANOR


 


 


JAN HÅG (Douhan) född 1774-12-25 Hämringe, Gamla Uppsala, Uppsala län

Regemente : Upplands regemente

Kompani : Hagunda

Socken : Fröslunda

Rote : Härvesta


PER HERFSTRÖM ( Douhan) född 1745-04-27 Film, Uppsala län död 1814-01-30 Härvsta, Fröslunda, Uppsala län

Regemente : Livregementets Dragoner

Kompani : Majorens kompani

Socken : Fröslunda

Rote : Härvesta


CARL  KNEKT född 1721-12-26 Dalarna död 1795-04-04 Ösby ägor, Sala Lfs. Västmanlands län

Regemente : Västmanlands regemente

Kompani : Väsby kompani

Socken : Sala

Rote : Ösby


MÅRTEN BRUN född 1690 död 1739 Sala Lfs. Västmanlands län

Regemente : Västmanlands regemente

Kompani: Väsby kompani

Socken : Sala

Rote : Skälby


DANIEL RAM född 1723

Regemente : Västmanlands regemente

Kompani : Salbergs kompani

Socken : Torstuna

Rote : Hyvlinge


ANDERS SKARP och LILJA född 1789 Vårfrukyrka, Uppsala län död 1867-12-27 Härkebergaby, Härkeberga, Uppsala län

Regemente : Upplands regemente

Kompani : Hagunda kompani

Socken : Härkeberga

Rote : Härkeberga by

(soldat nr. 102 i Majorens kompani, Upplands regemente då som Skarp efter 1835 som Lilja i Hagunda kompani) Antagen som soldat 1815. Avsked 1845 på grund av sjuklighet. Tjent utm väl. Längd 174 cm. Gratalist (person som erhåller pension)


JAN ERIK LUNDQVIST född 1825-01-07 Härkebergaby, Härkeberga, Uppsala län död 1886-01-12 Härkeberga ägor, Härkeberga,Uppsala län

Regemente : Upplands regemente

Kompani : Hagunda

Socken : Herkebergaby

Rote : Härkeberga.

Soldat nr. 102  Antagen som soldat 1848. Avsked som soldat 1876. Längd 5 fot 9 tum (175 cm). Not år 1866 arresterad i lägret.


JOHAN AXEL STARK född 1852-03-19 Härkebergaby, Härkeberga, Uppsala län död 1884-05-02 Walgeby, Härkeberga, Uppsala län. 

Regemente : Upplands regemente

Kompani : Hagunda kompani

Socken : Härkeberga

Rote : Valgeby.

Soldat nr. 104. Antagen som soldat 1875-10-02. Avsked 1882. Längd 6 fot.


PER (PETER) ÖRN född 1753 död 1790-10-27 Finland (död i krig) Korpral  soldat nr.99

REGEMENTE :  Upplands regemente                   

KOMPANI : Enköpings Kompani

SOCKEN : Teda

ROTE : Solberga


OSKAR GOTTFRID LYD född 1877-01-06 Snörhålet, Nysätra, Uppsala län död 1948-12-24 Gånsta, Vårfrukyrka, Uppsala län

REGEMENTE :   Upplands regemente         

KOMPANI : Hagunda kompani         

SOCKEN : Villberga                         

ROTE :Villberga


CARL ALMGREN född 1745-11-29 Almunge, Stockholms län död 1809-12-08 Vaxholms fästning, Vaxholm, Stockholms län. Artillerist

REGEMETE :               

KOMPANI :     

SOCKEN :             

ROTE :


MÅRTEN ENQVIST född 1755-04-12 Uddby, Riala, Stockholms län död 1832-06-28 Uddby, Riala, Stockholms län Båtsman 

REGEMENTE : Södra Roslags Båtsmän

KOMPANI : 1:A (från 1875 Roslags 2A)

SOCKEN : Riala

ROTE : Eneby & Uddeby


BÖRREL (BÖRJE) SMEDBERG född 1660 död 1738

REGEMENTE : Livregementets Dragoner

KOMPANI : Majorens kompani

SOCKEN : Bred

ROTE : Gunsta


Var 1683 och 1687 ryttare för fru Helena Utter och ryttmästare Adam Schilt i Gumlösa, Bred s:n med ½ skattehemmanet Ekeby i Teda s:n som sugement. ML 1700 " Fått avsked och brukar jord". Står i jordeböcker 1691-1732 upptagen som ägare till 3/4 kronohemmanet Ekeby om 12 öresland, vilket han köpte från krono till skatte efter kammarkollegiets kopialebrev 27/2 1727 och order 8/10 1728. Från 17(30) tillsammans med Erik Börjesson. Brukade enligt Ml 1711-12 ½ hemman i Sjogsta och 1713-14 ett helt hemman i Sjogsta. Död 1738 " Testamente efter Börje Andersson i Ekeby 21 dlr (kyrkoräkenskap 16 april 1738). Vid gravölet insamlades 7 dlr 11 sk. Börje Andersson med famuílj med mtl 1712-28 under Ekeby (Mtl 1680-1712 ej filmade). Man hade i regel en eller två pigor och ibland en dräng. Ur mtl 1728: begge utgl. och affördt, istället står sonen Erik Börjesson för gården från det året. Ekeby bestod av bara en gård vid den här tiden. I 1680 års kvarntullslängd finns sist i Teda bland torpare i Gumlösa torp Börje Andersson + hustru (inga tjänstefolk antecknade). 1712 är Gumlösa torp öde. I mtl 1668 och 1674 finns ingen med namnet Börje i Teda eller Bred. Han var troligen avskedad före 1712 eftersom han inte finns med bland soldater eller ryttare i mtl. Ryttaren Börje Smedberg i de militära källorna från 1683: Omn. som ryttare för Gunsta, Bred s:n 1683-96 (gmr 1697-1703 saknas). Enl. A. Bladh - Sparrsätra, Bred hette ryttaren år 1700 Erik Frisk. Rusthållet Gunsta nr 1, Bred s:n var 1683-84 roterat för nr 67, 1685-88 som nr 66, 1691 som nr 78 och från 1692 som nr 79. Hela tiden vid Majorens kompani och Kungliga Livregementet till häst. Augment till Gunsta var Ekeby i Teda s:n och sen även 1/4 av Ekelunda i Bred s:n. Ur gmr 1683: " Carbin Casseras" 1691:1:"Hästen liusbrun med enn stierna och finnes för svag cass:" 1692:"Ny häst godh" 1683 står det inget om augment. Det året Börje Semdberg tjänare åt fru Helena Utter på Skälby men från 1684 tjänar (rider) han åt ryttmästaren Adam Schildt som blivit måg på Skälby. Gmr 1684: Skatterättigheten följer "Monderingen". Rustar för eget skatte. Augment Ekeby i Teda s:n. Gmr 1693: Augment Ekelunda 1/4 och Ekeby, Teda skattelagt till 3/4.


Källa : Michael Gawells  http://home.swipnet.se/gawell/minaanor.htm


 


JOHAN GUSTAF STUART född 1773-09-02 Vårfrukyrka, Uppsala län död 1842-09-06 Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län. Rustmästare

REGEMENTE : Upplands regemente


JOHAN STUART född 1739-08-18 Holm, Uppsala, län död 1779-12-30 Testeby, Vårfrukyrka, Uppsala län Kornett . Korpral vid Livregementet till häst. Avsked ;namn och heder av Kornett i armén 1774-12-14.


FREDRIK CARL STUART född    död Fredsberg, Skaraborgs län. Soldat vid Livgardet 1679; Förare vid Södermanlands regemente 18 mars 1681; Fältväbel därst. 1686; Fänrik 4 maj 1689; Löjtnants avsked 31 juli 1700; Löjtnant vid Upplands femmänningsinfanteri regemente 2 mars 1703.


JAN PETTER QVICK född 1802-09-06 Lilla Jämtebo, Vittinge, Västmanlands län död 1857-03-18 Jungs ägor, Vårfrukyrka, Uppsala län. Soldat nr. 71

REGEMENTE :               

KOMPANI :                       

SOCKEN :                                 

ROTE :


CARL FRISK född 1769 död                  Soldat nr. 117. Längd 5 fot 7 1/2 tum.

REGEMENTE : Upplands regemente

KOMPANI : Sigtuna kompani

SOCKEN : Husby- Sjutolft

ROTE : Hårby


CARL ERIK HJERPE född 1821-10-07 Boda, Dingtuna, Västmanlands län död 1864-01-06 Barkaröskog, Västerås-Barkarö, Västmanlands län. Soldat nr. 24  REGEMENTE :     

KOMPANI : Västerås kompani

SOCKEN :  Barkarö

ROTE :  Barkarö by


CARL FREDRIKEHN född 1855-05-05 Skogen, Västerås-Barkarö, Västmanlands län 

REGEMENTE :                     

KOMPANI : Västerås kompani 

SOCKEN : Barkarö 

ROTE : Barkarö by 


ERIK PIHL född 1812-03-02 Moen, Leksand, Dalarna död 1848-02-22 Moen, Leksand, Dalarna

REGEMENTE : Dahlregementet


ANDERS GJERS (GIERS) född 1751-10-18 Moen, Leksand, Dalarna död 1813-05-15 Moen, Leksand, Dalarna

REGEMENTE : Dalregementet

KOMPANI : Leksands kompani

SOCKEN : Leksand

ROTE : Almo.

Blev soldat 1773, med i krig 1788-89.


HANS STUART född Skottland död 1618 Hedenlunda, Vadsbro, Södermanlandslän. Överste

Regemente :

Kompani :

Socken :

Rote :


ERIK HOLMSTEDT född 1722-03-06 Över Kålsta, Torstuna, Uppsala län död 1777-07-30 Myrsjöby, Torstuna, Uppsala län. Ryttare

Regemente :

Kompani :

Socken :

Rote :


OLOF DUVA

Regemente :

Kompani :

Socken :

Rote :